Financieel volwassen worden

Volwassen worden, wat betekent dat financieel?

Als uw pleegkind 18 wordt, verandert er op financieel vlak een aantal dingen. Onderstaand de verschillende inkomenssituaties op een rijtje.

Studerende jongeren

Volgt uw pleegkind een voltijdsopleiding in het (speciaal) voortgezet onderwijs of VAVO (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) dan heeft hij recht op een tegemoetkoming studiekosten. Pleegkinderen die voltijdstudent aan een MBO-opleiding zijn en studenten die een voltijd- of duale opleiding aan een HBO of universiteit volgen, hebben recht op studiefinanciering voor uitwonende. Vaak zit er enige tijd tussen de 18e verjaardag en het moment dat de studiefinanciering start, namelijk de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.

Werkende jongeren

Als uw pleegkind werkt, verdient hij een salaris. Is het inkomen minder dan het minimumloon, dan kan hij een aanvraag voor een aanvullende uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand doen bij de sociale dienst van uw gemeente, bij een Jongerenloket van UWV WERKbedrijf of op de website werk.nl.

Jongeren die niet studeren èn niet werken

Als uw pleegkind niet studeert en ook niet werkt, kan hij een beroep doen op UWV WERKbedrijf in uw gemeente voor het vinden van werk en/of scholing en een uitkering.

Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet investeren in jongeren’ in werking getreden. Voor pleegkinderen gelden dezelfde regels als voor andere werkzoekende schoolverlaters. De wet verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren, krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente.

Jongeren die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn

Als een jongere niet werkt en niet studeert omdat hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan hij een beroep doen op de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) voor arbeids- en inkomensondersteuning. Daarvoor kunt u terecht bij het UWV. In de nieuwe Wet Wajong, die ingaat op 1 januari 2010, staat het recht op arbeidsondersteuning centraal, en niet meer het recht op een uitkering. De nieuwe wet gaat daarom ook anders heten: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (blijft Wajong).

Uitgangspunt wordt wat jongeren wél kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Voor alle jongeren geldt dat zij in principe moeten werken of leren. Dit geldt ook voor jongeren met een beperking. Voor arbeidsondersteuning kunnen jongeren terecht bij het jongerenloket van het UWV.

Jongeren die om medische of arbeidskundige redenen geen enkel perspectief hebben op een gewone baan, ook niet met ondersteuning, blijven recht hebben op een ongewijzigde Wajanguitkering (75 procent van het wettelijke minimumloon).

Er komt een aparte inkomensondersteuning voor jonggehandicapten die op school zitten of studeren. Naast studiefinanciering kunnen zij een inkomensondersteuning krijgen ter hoogte van 25 procent van het wettelijke minimumloon.

Meer informatie over de Wet Wajong vindt u op http://www.szw.nl of bij het jongerenloket van het UWV.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s